Jak se stanovují termíny revizí elektřiny

Některé objekty mají ze zákona povinnost nechávat provádět pravidelně revize elektroinstalace. Příkladem mohou být třeba nemocnice, ale také obchodní centra a mnohá další veřejná místa, kde by výpadek proudu mohl vést k nepěkným následkům.

Otázkou však je, jak často by měly být prováděny. Nesmíme totiž zapomínat, že tyto prohlídky stojí majitele objektu peníze, a asi není třeba říkat, že například denní kontroly by byly zbytečné, zvláště když vezmeme v úvahu, jak dlouho může elektrické vedení pracovat bez sebemenší poruchy. Na druhou stranu je také pravdou, že případná porucha může mít v některých případech velmi vážné následky, a je tedy nutné jí pokud možno včas odhalit, dříve než stačí způsobit potíže. Tím se opět dostáváme k otázce, jak často bychom měly být tyto prohlídky prováděny.

skříňka s pojistkami

Zde bohužel paušální odpověď neexistuje. V zákoně jsou samozřejmě uvedeny lhůty, avšak ty jsou rozděleny do několika kategorií, a záleží na tom, do které z nich zrovna náš objekt spadá. Zařazení se pak odvíjí od několika kritérií. V první řadě je to využití objektu a z toho plynoucí následky v případě, že by došlo k poškození. Je například jasné, že u již zmíněné nemocnice by byl výpadek elektřiny mnohem horší, než v běžném bytě.

svítící žárovka

Svou roli hraje také stáří objektu, stejně jako elektroinstalace samotné. Je totiž jasné, že čím je starší, tím větší je pravděpodobnost poruchy či poškození. A to musí zohlednit i termíny revizí. Proto se nové budovy nekontrolují tak často, jako ty staré. Pro někoho může být toto vše samozřejmě poněkud matoucí. Věřte však, že v tomto případě se jedná o zcela rozumné opatření, které je navíc ukotveno v zákoně. Tam také najdete veškeré podrobnosti, včetně toho, jak časté u konkrétního typu budovy musí být. Díky tomu je zajištěna větší bezpečnost pro nás všechny. Můžeme si tak být jisti, že se v těchto místech můžeme na elektřinu plně spolehnout.