Je ještě dnes možné si na nemovitost našetřit?


Trendem dneÅ¡ní doby je bezesporu mít vlastní bydlení. A není divu, poskytuje mnohem více možností i volnosti, než kdybychom bydleli v nájmu. Je proto jen pochopitelné, že zejména mladí lidé, kteří se chystají vyletÄ›t z rodiÄovského hnízda, se po nÄ›jakém shání, byÅ¥ do zaÄátku tÅ™eba i malém byteÄku. A jistÄ›, nabídka tu je. Problém je ovÅ¡em s cenou.

 

šetření na nový dům

 

Pravdou je, že dříve bylo celkem běžné, že rodina svému dítÄ›ti na nové bydlení naÅ¡etÅ™ila. Každý mÄ›síc ukládala urÄitou Äástku, za kterou si pak po dosažení dospÄ›losti koupil vlastní bydlení. To je ostatnÄ› i původní princip stavebního spoÅ™ení. Dnes vÅ¡ak tento zvyk prakticky vymizel, a rozhodnÄ› to není proto, že by rodiÄe mÄ›li své dÄ›ti ménÄ› rádi. Mají na to vliv jiné faktory.

 

Tím hlavním je ekonomická situace. JednoduÅ¡e Å™eÄeno, rodiny dnes zkrátka nemají na to, aby mohli dávat každý mÄ›síc peníze stranou. A pokud ano, použijí je na jiný úÄel. NeboÅ¥ je zde jeÅ¡tÄ› druhý a mnohem závažnÄ›jší problém. Tím je růst cen nemovitostí, který byl zejména v posledních nÄ›kolika letech velmi prudký.

 

růst ceny nemovitostí

 

Ukazuje se, že i když rodiÄe svým dÄ›tem budou na tento úÄel spoÅ™it již od narození, pak ani v dobÄ›, kdy dosáhnou dospÄ›losti, nebude ona Äástka ani zdaleka staÄit na to, aby si mohli koupit vlastní dům Äi byt. Je proto lepší tyto peníze využít jinak.

 

To je ostatnÄ› také důvod, proÄ si tolik lidí bere hypotéku. Pokud nepatříte k oné hodnÄ› bohaté vrstvÄ› lidí, pak je to s výjimkou prodeje vlastního domu Äi bytu a koupení nového za tyto peníze v podstatÄ› jediným způsobem, jak si můžete nové bydlení dovolit.

 

SamozÅ™ejmÄ› to není ideální situace, i když z ní znaÄnÄ› těží banky a další poskytovatelé půjÄek a hypoték. Pro mnoho lidí je vÅ¡ak v podstatÄ› likvidaÄní a je také jedním z důvodů, proÄ mladí lidé dnes žijí se svými rodiÄi o tolik déle. JednoduÅ¡e nemají na to, aby si mohli dovolit se odstÄ›hovat.