Kdy se vyplatí opravovat si domov sami


Mít domov bohužel neznamená jen bezpeÄí a úkryt pÅ™ed přírodními živly, ale také spoustu práce. AÅ¥ už bydlíme v domÄ› Äi v bytÄ›, pokud nechceme, aby nám spadl velmi brzy na hlavu, musíme jej také udržovat. Je pochopitelné, že různá zařízení mají různou životnost, a je jen na nás, abychom je udržovali v dobrém stavu. Problém je, že aÅ¥ už se o nÄ› staráme sebelépe, Äas od Äasu se zkrátka nÄ›co porouchá. Pak nastává otázka, zda můžeme opravu provést sami, nebo zda je nutné volat odborníka.

 

elektrikář při práci

 

V první Å™adÄ› musíme urÄit, o jak závažné poÅ¡kození se jedná. Zde je nutné mít na pamÄ›ti, že je rozhodnÄ› jednodušší a levnÄ›jší zarazit problém už v zárodku, než Äekat, až se plnÄ› rozvine. Pokud tedy máme kapající kohoutek, případnÄ› svÄ›tlo, které nesvítí ani po výmÄ›nÄ› žárovky, rozhodnÄ› není dobré nad tím mávnout rukou. Ideální je vyÅ™eÅ¡it to hned. Ale jak poznat, kdy na to staÄíme sami?

 

Základní vÄ›cí je realisticky zhodnotit naÅ¡e znalosti a zkuÅ¡enosti v oboru domácích oprav. Není žádným tajemstvím, že nÄ›kteří lidé jsou v tomto ohledu Å¡ikovnÄ›jší, než jiní. Zde vÅ¡ak musíme být realisté a své schopnosti nepÅ™eceňovat. RozhodnÄ› nepomůže, když problém jen „zalátáme“, neboÅ¥ se dříve Äi pozdÄ›ji opÄ›t objeví, a v mnohem horší podobÄ›. Pokud jej tedy nedokážeme kompletnÄ› odstranit, je lepší volat odborníka.

 

tekoucí voda

 

Také je nutné uvážit, o jak naléhavou záležitost se jedná. Pokud nám například praskne trubka, pak je nutné provést opravu co nejdříve. Bez vody totiž nemůžeme být, a tu nelze pustit, dokud nebude problém vyÅ™eÅ¡en. I zde je tedy na místÄ› zavolat nÄ›koho, kdo tomu skuteÄnÄ› rozumí a má nejen kvalifikaci, ale také potÅ™ebné nástroje.

 

Naproti tomu například není nutné nikoho volat, pokud máme někde nedotažený šroubek, potřebujeme vyměnit žárovku, nebo nahodit pojistky. To vše zvládne většina z nás bez problému sama. Vždy je však dobré mít na paměti, že opatrnosti není nikdy dost.