Nezařazené

Ako nakupovať olejový filter


Olejové filtre sa používajú vÅ¡ade, kde je potrebné zabezpeÄiÅ¥ bezporuchové fungovanie motora a jeho premazávanie. Olejový filter by sa mal meniÅ¥ každých 10 000 najazdených kilometrov, alebo podľa pokynov výrobcu motora. Dôležité je aj to, Äi s vozidlom jazdíme skôr po meste, alebo dlhÅ¡ie a plynulé trasy. Ak nenabehne za pol roka tento poÄet kilometrov, mali by sme po týchto Å¡iestich mesiacoch filter tiež vymeniÅ¥. Meníme ho tiež pri každej výmene motorového oleja. Pri nákupe filtra by sme nemali podľahnúť pochybným a zavádzajúcim ponukám. Mali by sme veriÅ¥ len overeným a zavedeným technológiám, a kúpiÅ¥ olejový filter renomovaného a kvalitného výrobcu.

FiltraÄná kapacita

Ak kúpime olejový filter od solídneho výrobcu, je tu garantovaná filtraÄná kapacita filtra pre predpísanú výmennú lehotu. Tú by sme mali striktne dodržaÅ¥. Kvalitná filtrácia oleja veľkou mierou ovplyvňuje životnosÅ¥ a kvalitu oleja, a životnosÅ¥ motora. Nové filtre majú oproti tým pôvodným menÅ¡ie rozmery, vyÅ¡Å¡iu filtraÄnú kapacitu a sú vyrobené z inovatívnych kvalitných materiálov.