Nezařazené

Mohou být PR články škodlivé?

Není pochyb o tom, že každá firma chce především vydělat peníze. A k tomu používá nejrůznější metody propagace, které mají přilákat nové zákazníky. Ty se často volí podle cílové skupiny a také produktů dané firmy.

Mezi laickou veřejností je samozřejmě zdaleka nejznámější reklama, ať už televizní, internetová, tisková nebo jiná. Avšak zdaleka ne všechny jsou tak přímé. Jednou z těch, které se na první pohled jako propagace netváří, jsou i PR články SEOLight.

clanek3

V podstatě se jedná o reklamní články uveřejněné v tiskovinách, které se tváří jako běžná součást oněch novin či časopisu. Mohou mít podobu klasického článku, ale také rozhovoru. Cílem je, aby čtenář nepoznal, že se jedná o reklamu a aby si tedy myslel, že jeho oblíbená tiskovina daný produkt doporučuje.

Samozřejmě by takovéto jednání mohlo být označeno jako klamání zákazníků. Proto je ze zákona povinné takovéto články označovat. Nejčastěji se používají slova „public relation“ či „placená inzerce“. Ty musí být umístěny tak, aby bylo jasné, že patří k onomu článku.

To je sice v pořádku, ale již není specifikováno, jak má být onen nápis velký, ani kde přesně má být umístěn. Proto bývá často natištěn podstatně menším písmem, které mají slabozrací lidé problém přečíst, někde na nenápadném místě na okraji stránky. Tak je vyhověno zákonu a alespoň částečně zachována účinnost oněch článků.

clanek4

Samozřejmě i z celkového textu jde poznat, že se jedná o propagaci. Obvykle se tam vychvaluje jeden konkrétní výrobek či firma, a ty jsou tam vždy uvedeny celým svým názvem. Tyto reklamy však cílí na tu méně inteligentní či starší vrstvu populace, která si toho, že se jedná o reklamu, nevšimne.

Otázkou je, zda nemůže být takové jednání škodlivé. Koneckonců, firmy, které tento způsob propagace využívají, obvykle nabízejí produkty jako prášky na hubnutí či čističky a ionizátory vzduchu, které už ze své podstaty nemají žádný účinek. Proto bychom se měli mít na pozoru a varovat i naše příbuzné, ať zbytečně nevyhazují peníze.