Přístup mladých k dětem

Dnešní doba se velmi liší od doby dřívější, a to v mnoha věcech, protože generace vždy od sebe dělí dost let, a tak je normální, že se lidé v jednotlivých generacích chovají jinak mezi sebou a mají jiné zvyky. To je naprosto normální a ani nemůžeme čekat, aby se lidé chovali v rámci dvou rozdílných generací stejně. Není možné, aby si dva lidé rozuměli, když jsou z jiné generace. To by muselo nastat přizpůsobení buď mladšího na starší generaci nebo staršího na mladší generaci a snaha přiblížit se té dané generaci a pochopit ji, což se většinou nestává, ale jsou jedinci, kteří to takto dělají, například, dost starších lidí je moderních a snaží se jít s dobou a také s jejich dětmi (lidé 60+ a jejich děti, které mají okolo 40).

děti

Navíc i hnací motor vnoučat dělá své a staří jedinci se snaží jít s dobou, což je velmi pozoruhodné a musíme to všichni ocenit. Nyní se však dostaneme k tomu, jak se změnilo za ty roky myšlení lidí ohledně dětí, zda-li si lidé pořizují děti a zda-li si je lidé ve starší generaci pořizovali, proč tomu tak je a jestli jsou rozdíly tak velké. Rozhodně všichni víme, že kdysi si lidé pořizovali děti mnohem víc a častěji než dnes, protože to pro ně bylo i výhodnější.

děti

Lidé totiž, například v období komunismu, dostávali od státu různé příplatky a mohli jít dříve na důchod kvůli tomu, že měli třeba více lidí, což je na jednu stranu fajn. Další věc byla ta, že lidé, jak neměli moc co dělat a doba byla šedá, pořizovali si děti a bylo normální, že třeba i víc. Zkrátka aby měli co dělat a aby měli alespoň trochu života a barev v těch svých životech a aby měli alespoň trochu radosti. Byli rádi za každou radost. Dnes se lidé k dětem tolik neženou, protože mnohem radši studují a šetří si peníze, děti totiž celkem dost financí berou, na tom se shodneme. Dříve lidé nestudovali na vysoké škole, a tak si udělali dítě.